Tillbaka till föregående sida

Foto: iStock, Tsuguliev
Rikskonferensen

Publicerat: 2023-12-28

Programblock 7: Hur överlever demokratin till nästa generation?

Den övergripande tanken med samtalet är en tankeväckande diskussion kring de vägskäl som vår demokrati står inför. Globalt är demokratin satt under press och flera länder går i en auktoritär riktning. Även i Sverige har diskussionen kring demokratin vuxit. Är demokrati något konstant eller föränderligt? Måste den svenska demokratin anpassas när omvärlden förändras?

Det talas, kopplat till försvarsvilja, ofta om att det vi försvarar när vi försvarar Sverige är bland annat vår demokrati och vårt öppna samhälle. Vad är det för demokrati vi ska försvara i Sverige och hur gör vi det? Tar vi demokratin förgiven? Behöver vi ett öppet samtal om vad demokrati är?

Det råa samhällsklimatet idag präglas av polarisering, både politiskt men också mellan generationer och mellan de som aktivt söker nyheter och de som undviker nyheter. Sverige ligger högt i många mätningar kring demokratin såsom representation i val och valdeltagande, men undersökningar pekar på att antalet medborgare som deltar i det demokratiska samtalet mellan val minskat stadigt under de senaste 5-7 åren. Om demokratin ska överleva till nästa generation måste unga känna sig som en del av den och samtalet om den. Hur säkerställer vi att alla i samhället känner sig som en del av demokratin och det öppna samhället?

I blocket kommer följande personer tala: 

Carl Heath , senior forskare RISE
Noura Berrouba, ordförande Landsrådet för Sveriges barn- och ungdomsorganisationer
(LSU)
Katarina Barrling, docent Uppsala universitet

Mer information om Rikskonferensen 2024 och programmet i sin helhet hittar du här.

Som vanligt går Rikskonferensen att följa via vår YouTube-kanal – se till att följa oss där!

Dela

Relaterat material