Tillbaka till föregående sida

Foto: iStock, Tsuguliev
Rikskonferensen

Publicerat: 2023-12-28

Programblock 8 under Rikskonferensen 2024: Ekonomiskt försvar: Flöden och kedjor

Syftet med blocket är att belysa förutsättningarna för ekonomiskt försvar i Sverige.

Ekonomiskt försvar inkluderar att samhällsekonomin fortsatt behöver fungera i kris och krig för att kunna finansiera samhällsviktig verksamhet. Handelskedjor och flöden (både import och export) är idag fundamentalt för den svenska ekonomin. Ekonomiskt försvar och handelsflöden rymmer även frågan om Sveriges försörjningsberedskap och vilka strategiska antaganden som vi ska bygga vår försörjning på. Behöver vi lagerhålla strategiska produkter, ska vi vara självförsörjande eller ska vi satsa på att upprätthålla fria handelsflöden till varje pris? Hur stora avbrott klarar Sverige, både ekonomiskt och försörjningsmässigt, för att samhället ska fortsätta att fungera?

I blocket kommer följande personer tala:

Håkan Jevrell, statssekreterare åt Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister
Anders Ahnlid, generaldirektör Kommerskollegium
Anders Hermansson, verkställande direktör Svensk Sjöfart
Ewa Skoog Haslum, marinchef Försvarsmakten
Nina Jönsson, verkställande direktör ICA Gruppen
Christian Levin, verkställande direktör Scania
Fredrik Ringvide, General Manager Sweden Biologics Center AstraZeneca Sverige
Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet
Amanda Wollstad, chefredaktör Svensk Tidskrift

Mer information om Rikskonferensen 2024 och programmet i sin helhet hittar du här.

Som vanligt går Rikskonferensen att följa via vår YouTube-kanal – se till att följa oss där!

Dela

Relaterat material