Innehåll

Hemvärnet i omdaning

I dagens alltmer oförutsägbara säkerhetspolitiska klimat spelar Hemvärnet en avgörande roll i att upprätthålla och stärka Sveriges försvarsförmåga. Seminariet syftar till att diskutera Hemvärnets utveckling och framtida roll.

Läs mer

Studieresa till Norrbotten 2024

Folk och Försvar anordnande tillsammans med Regionalt Samverkansform i Norrbotten årets studieresa till Norrbotten mellan den 1 och 2 februari.

Läs mer

Folk och Försvar möter general Scaparotti

Folk och Försvar möter general Scaparotti, som var Supreme allied commander Europe (SACEUR) fram till 2019 för att tala om de utmaningar och möjligheter som Sveriges inträde i Nato medför.

Läs mer