Kalenderhändelse

Den systemhotande brottsligheten

I den politiska debatten idag talas det mycket om att den organiserade brottsligheten är systemhotande och ett hot mot svensk säkerhet. Vad menas egentligen med att den är systemhotande? Och på vilket sätt kan den hota vår säkerhet?

Läs mer
Vildsvin i skog

Utbrottet av afrikansk svinpest

Poddavsnittet handlar om utbrottet av Afrikansk svinpest i Sverige. Vad har hänt, hur har det hanterats och vilka lärdomar kan vi göra?

Läs mer

Vad är Försvarsberedningen?

Varför kom Försvarsberedningen till från början och hur jobbar den? När beslutar man att tillsätta en försvarsberedning och vilka sitter i den? I avsnittet talar vi med en tidigare ordförande och nuvarande huvudsekreterare om Försvarsberedningens historia och arbetssätt.

Läs mer

När det värsta händer – hur hanteras dödligt våld i skolan?

De senaste åren har flera ytterst grova våldsbrott inträffat i skolan. Hur hanterar man en skolattack och vad kan vi göra för att vara förberedda om det skulle ske? Experter resonerar om vad en krisinsats i skolan innebär i praktiken, både innan, under och efter krisen

Läs mer