Tillbaka till föregående sida

24
Sep

Säkerhetspolitisk grundkurs

2021-09-24 (kl. 09:30 - 17:00)

Under hösten 2021 arrangerar Folk och Försvar fyra olika utbildningstillfällen av en unik och exklusiv heldagsutbildning om svensk och internationell säkerhetspolitik för unga intresserade mellan 18–25 år.

Året är 2021 och det säkerhetspolitiska läget runt om i världen, inklusive Sveriges närområde, har under flera år försämrats. Politiska spänningar blir allt tydligare, gamla konflikter blossar upp på flera platser runt om i världen och vår vardag och omvärld har förändrats dramatiskt till följd av den pågående pandemin. Världen är snabbt föränderlig och framtiden alltmer oviss. Samtidigt hör vi idag fler offentliga diskussioner och debatter om säkerhetspolitik i Sverige och världen, alltifrån klimatförändringarnas konsekvenser och säkerhetspolitiska stormaktsspel till Sveriges försvar och samhällets sårbarhet i den digitala eran. Mot denna bakgrund växer efterfrågan på en levande diskussion om förutsättningar och utmaningar för vår nutida och framtida säkerhet. Med en vision att skapa insikt i vad som påverkar fred och frihet i vår omvärld vill Folk och Försvar därför bjuda in till en heldagsutbildning med fokus på säkerhetspolitik.

Har du ett intresse för frågor som rör svensk och internationell säkerhet och vill lära dig mer om frågor som rör försvars- och säkerhetspolitik, samt samhällets krisberedskap?

Under hösten 2021 bjuder Folk och Försvar in till fyra olika tillfällen av en exklusiv grundutbildning för unga intresserade som vill lära sig mer om de kanske viktigaste frågorna i dagens politiska debatt – säkerhet och samhällets motståndskraft mot nutida och framtida kriser.

Under en utbildningsdag i Stockholm får du som deltagare lyssna på föredrag, delta i workshopsdiskussioner och träffa andra unga som har ett engagemang för frågorna, eller som i framtiden vill arbeta med frågor som rör internationell fred och säkerhet. I egenskap av oberoende arena strävar Folk och Försvar efter mötet mellan olika perspektiv och kontrasterande röster. Utbildningens deltagare kommer därför ha bakgrund från olika organisationer, exempelvis från politiskt obundna organisationer eller olika partipolitiska ungdoms- och studentförbund. Grundläggande för dagen är även en mångfald i talare, frågeställningar och problemformuleringar för att skapa en bred bild av säkerhetspolitiken.

Datum för utbildningsträffar
Notera att detta inte är en utbildningsserie. Du kan endast delta under en av dessa träffar. I ansökningsformuläret kan du däremot ange om du kan delta under andra utbildningsdatum ifall du inte skulle bli antagen till ditt valda datum.

fredagen den 24 september

fredagen den 15 oktober

fredagen den 29 oktober

fredagen den 19 november

 

Dagen består av:

  • Korta utbildningspass med en introduktion till områdena: säkerhetspolitik, försvarspolitik och krisberedskap.
  • Föredrag av framträdande personer från det säkerhets- och försvarspolitiska fältet (talarnas namn kommer att annonseras närmare inpå respektive utbildningstillfälle)
  • Scenariobaserad övning/workshops med fokus på diskussion, diplomati och politiska lösningar

Utbildningen är kostnadsfri och Folk och Försvar står för alla kostnader under dagen, inklusive resor till och från Stockholm för de deltagare som bor på andra orter och boende vid behov. Folk och Försvar följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer säkerställa avstånd mellan alla deltagare. Antalet deltagare är ca. 20-25 personer per utbildningstillfälle.

Kvalifikationer  

Vi söker dig som är medlem i en av våra 103 medlemsorganisationer (se lista), är mellan 18–25 år och är intresserad av försvars- och säkerhetspolitik. Du behöver inte ha flera års organisationserfarenhet i bagaget eller utvecklade kunskaper inom området för att ansöka om en utbildningsplats.

Syfte   

Målet med utbildningsdagen är att du som deltagare får med dig värdefulla kunskaper och verktyg för ett framtida engagemang inom frågor som rör säkerhetspolitik, försvarspolitik och samhällets krisberedskap. I slutet av dagen har du fått:

  • En grundkurs i svensk säkerhetspolitik, däribland i relation till länder i konflikt och säkerhetspolitiska samarbeten som EU, FN och OSSE.
  • En ökad förståelse om Sveriges totalförsvar och den svenska säkerhetsstrategin
  • Ett breddat kontaktnät av engagerade personer inom politiska ungdoms- och studentförbund eller politiskt- och religiöst obundna civilsamhällesorganisationer.
  • Kunskap om säkerhetspolitiska utmaningar, både i Sverige och internationellt
  • En introduktion till Folk och Försvars verksamhet
  • Kunskap om hur man kan lära sig mer om frågorna, och på vilka sätt man kan engagera sig framöver

Ansökan och urval

Antalet platser är begränsade och urvalet av deltagare baseras främst på motiveringen varför man vill delta i utbildningen. Utöver detta kommer vi i urvalet försöka uppnå en blandning av personer med bakgrund från olika medlemsorganisationer samt en geografisk spridning.

Ansök till ett av följande utbildningstillfällen (15/10, 29/10 eller 19/11) genom att fylla i följande ansökningsformulär:

Anmäl ditt intresse här till utbildningen

Anmälan till det första utbildningsdatumet, 24 september, är nu stängd. Vi har dock några få utbildningsplatser kvar så om du önskar anmäla ditt intresse till den 24/9, vänligen mejla hanna.waerland-fager@folkochforsvar.se senast söndagen den 12 september.

Sista anmälningsdag till utbildningsträffen den 15 oktober är fredagen den 24 september. 

Anmäl ditt intresse så snart som möjligt då du kan få bekräftelse på att du fått en deltagarplats till någon av utbildningsdatumen innan sista anmälningsdag.

Har du frågor eller funderingar om Säkerhetspolitisk grundkurs? Vänligen kontakta Hanna Waerland-Fager på hanna.waerland-fager@folkochforsvar.se eller 070 733 07 52.


#Ungsäk

Folk och Försvars säkerhetspolitiska grundkurs är en del av nätverket #ungsäk, program- och utbildningsverksamhet som framför allt riktar sig till unga engagerade i någon av Folk och Försvars medlemsorganisationer. #Ungsäk ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär. Grunden i nätverket ska vara den delade övertygelsen om alla människors rätt att leva i säkerhet. Vägen till säkerhet kan gå genom medlemmarnas engagemang i frågor om bistånd, utveckling, demokrati, fred och allas lika rättigheter.

Med anledning av covid-19

Folk och Försvar följer noga utvecklingen av den pågående pandemin och smittspridningen av covid-19. Vi kommer säkerställa att alla deltagare håller avstånd och vi har anpassat programmet utifrån de rådande omständigheterna. Dagen kommer att äga rum i en luftig lokal för 100 personer, vilket gör att alla deltagare (max 25 personer) kan sitta med ett behörigt avstånd från varandra. Om situationen förvärras har vi möjlighet att ställa om utbildningsdagarna till digitala träffar.

Upptäck fler kalenderhändelser