Innehåll

COP 28

Artikeln sammanfattar COP 28 som hölls i Dubai mellan den 30 november och 12 december.

Läs mer

Hur förebygger och bemöter vi en ny global hälsokris?

Med lärdomar från pandemin och andra stora epidemier; hur bygger vi en beredskap och respons som tidigt och snabbt kan sättas in mot en ny annalkande hälsokris? Visade pandemin och hanteringen av den på ett behov av att reformera det globala hälsosystemet och i så fall hur? Och vilken roll kan Sverige spela globalt för hälsa, en jämlik värld och byggandet av robusta hälsosystem?

Läs mer

Rule of law at war

This seminar will focus on rule of law at war and the war crimes committed by Russia in their illegal war against Ukraine and how those are investigated and prosecuted. A special focus will be given to the contributions from EU and Sweden.

Läs mer

Skolattacker och radikalisering

I de mer uppmärksammade skolattackerna i Sverige har gärningspersonen radikaliserats och dåden har ofta en politisk stämpel. Hur sker den här radikaliseringsprocessen? Vad har gått snett? Hur kan radikaliseringen förebyggas? Var i processen kan samhället ingripa? Samhället har ett ansvar att både förebygga och hantera skolattacker och dödligt våld i skolan. Hur arbetar olika aktörer med detta och hur ser samordningen ut?

Läs mer

Sällsynta metaller – Stormaktspolitik, beroenden och säkerhetsutmaningar

I den komplexa värld som sällsynta metaller är med beroenden, säkerhetshot och utmaningar i varukedjorna verkar svenska företag för att med hjälp av dessa accelerera den gröna och tekniska omställningen. Hur navigerar företag som är beroende av dessa metaller i den säkerhetspolitiska verkligheten? Vilken hänsyn och vilket ansvar tar de för mänsklig säkerhet i leverantörskedjorna?

Läs mer