Kalenderhändelse

Bild till seminarium om folkrätt

Kan Putin dömas för krigsbrott?

Mer än ett år har förflutit sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina rapporterna om krigsförbrytelser är många. Kan Putin åtalas för dessa brott? Vilka brott är aktuella, vilken domstol har jurisdiktion och vilka typer av bevis krävs?

Läs mer

Kvinnor i organiserad brottslighet

Män och pojkar är överrepresenterade i brottsstatistiken för grova våldsbrott, men antalet kvinnor som döms för liknande brott blir fler. Vilken roll har kvinnorna inom den organiserade brottsligheten och varför vet vi så lite om dem?

Läs mer
Tulpaner i vaser på ett bord under Folk och Försvars rikskonferens

Årsmöte 2023

Folk och Försvars årsmöte äger rum den 27 april 2023 för representanter från våra medlemsorganisationer.

Läs mer
Bild på deltagare som lyssnar på en föreläsare från en av Folk och Försvars kurser

Säkerhetspolitisk grundkurs

Säkerhetspolitisk Grundkurs är en heldagsutbildning för unga från Folk och Försvars medlemsorganisationer. Utbildningen riktar sig till dig som är mellan 18-25 år och som har ett intresse av försvars- och säkerhetspolitik.

Läs mer