Kalenderhändelse

Kärnvapentester vid Bikini Atoll

Paradigmskifte i kärnvapenfrågan?

I ljuset av kriget i Ukraina – vilken roll spelar kärnvapen i modern krigföring och hur ser riskerna ut för ökad kärnvapenspridning framöver? Den 6 mars arrangerar Folk och Försvar ett fördjupande seminarium om kärnvapenhotet – idag och i framtiden.

Läs mer
Bild från en av delarna av Folk och Försvars säkerhetspolitiska grundkurs

Säkerhetspolitisk grundkurs

Säkerhetspolitisk Grundkurs är en heldagsutbildning för unga från Folk och Försvars medlemsorganisationer. Utbildningen riktar sig till dig som är mellan 18-25 år och som har ett intresse av försvars- och säkerhetspolitik.

Läs mer
Översvämning i Pakistan

Klimatförändringarnas hälsoeffekter

Vilka hälsoeffekter kan vi vänta med anledning av klimatförändringarna och vilka globala och nationella åtgärder behöver ske för att minimera dessa effekter? Folk och Försvar arrangerar ett kunskapshöjande seminarium om klimat och hälsa med flera kunniga och erfarna experter tisdagen den 20 december.

Läs mer
Torkad flodbank

Klimatkrisen handlar om säkerhet – om COP27 i Egypten

Specialavsnitt av Folk och Försvar-podden med anledning av klimattoppmötet COP27 i Egypten. Hur har olika geopolitiska spänningar och kriser påverkat klimatförhandlingarna och vad kan vi vänta rörande åtgärder för att möta klimatförändringarnas konsekvenser?

Läs mer
En man svingar sig ner från helikopter

Hur påverkar Wagnergruppen FN:s insatser?

Intervju med Överste Richard Gray, tidigare militärrådgivare på Sveriges FN-representation i New York, om hur privata militära företag påverkar FN:s internationella insatser, med ett särskilt fokus på den ryska Wagnergruppen och situationen i Mali.

Läs mer
En man svingar sig ner från helikopter

Wagnergruppen – framväxt och folkrätt

Denna artikel syftar till att förklara den globala framväxten av privata militära företag och tydliggöra de juridiska problem som finns gällande dessa aktörer, med ett särskilt fokus på den ryska Wagnergruppen.

Läs mer
Demonstration på Sergels Torg i Stockholm mot Rysslands invasion i Ukraina

Hur säkrar vi demokratin?

Ett seminarium av Folk och Försvar och Totalförsvarets forskningsinstitut om demokratins skyddsvärden och de grundläggande hot och utmaningar som kan påverka samhällets sammanhållning och funktioner.

Läs mer