Kalenderhändelse

Sällsynta metaller – Stormaktspolitik, beroenden och säkerhetsutmaningar

I den komplexa värld som sällsynta metaller är med beroenden, säkerhetshot och utmaningar i varukedjorna verkar svenska företag för att med hjälp av dessa accelerera den gröna och tekniska omställningen. Hur navigerar företag som är beroende av dessa metaller i den säkerhetspolitiska verkligheten? Vilken hänsyn och vilket ansvar tar de för mänsklig säkerhet i leverantörskedjorna?

Läs mer
Bild till seminarium om folkrätt

Kan Putin dömas för krigsbrott?

Mer än ett år har förflutit sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina rapporterna om krigsförbrytelser är många. Kan Putin åtalas för dessa brott? Vilka brott är aktuella, vilken domstol har jurisdiktion och vilka typer av bevis krävs?

Läs mer

Kvinnor i organiserad brottslighet

Män och pojkar är överrepresenterade i brottsstatistiken för grova våldsbrott, men antalet kvinnor som döms för liknande brott blir fler. Vilken roll har kvinnorna inom den organiserade brottsligheten och varför vet vi så lite om dem?

Läs mer