Kalenderhändelse

Sweden, NATO and nuclear deterrence

This seminar will provide insights on NATO’s nuclear policy as well as Swedish perspectives as the newest member in NATO and thus part of the nuclear deterrence.

Läs mer

Almedalen: EU efter valet

Den 9 juni gick Europa till val och valde det parlament som ska representera medlemsländerna de kommande åren. Vad innebär valresultatet?

Läs mer

Almedalen: Hur pratar vi om krig?

Vilket behov av information finns hos befolkningen och aktörer kopplat till säkerhet och beredskap, vad är individens roll i totalförsvaret och hur känner sig alla inkluderade?

Läs mer