Kalenderhändelse

Individens roll i totalförsvaret

Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Den försämrade situationen ställer högre krav på samhället, både militärt och civilt, samt lokalt och nationellt. Vad innebär det här för individens roll i totalförsvaret?

Läs mer

En modell för svensk försörjningsberedskap – utredningen presenteras

Utredningen Nationell samordning av försörjningsberedskapen (JU 2021:65) presenteras. Utredningen har fått i uppdrag att analysera och föreslå en funktion med ansvar för nationell samordning av försörjningsberedskapen, samt utreda principer och former för finansiering av samhällets försörjningsberedskap.

Läs mer

Personalförsörjning inom det civila försvaret vid krig

I takt med att det civila försvaret utvecklas ställs det allt högre krav på personalförsörjningen. Lagen om totalförsvarsplikt innebär att alla människor i Sverige mellan 16-70 år har ett ansvar att bidra till totalförsvaret. Vad innebär totalförsvarsplikten i dagens kontext och vilka behov, lösningar och utmaningar finns för personalförsörjning?

Läs mer
Atlanten

Sweden, NATO and the transatlantic relationship

Together with The Swedish Research Defence Agency and The RAND Corporation, Society and Defense invite you to listen to a seminar about the transatlantic relationship, Sweden’s Nato membership and NATO’s role in the future.

Läs mer