Kalenderhändelse

EU i en ny säkerhetspolitisk verklighet

Den 9e juni är det val till Europaparlamentet. Valet till Europaparlamentet markerar slutet på en minst sagt händelserik och turbulent mandatperiod och sker i skuggan av de enorma skiften som skett i omvärlden. Hur har turbulensen i omvärlden och det radikalt ändrade säkerhetsläget förändrat EU som institution?

Läs mer

Säkerhetsutvecklingen i Sahel och dess betydelse för Europa

Sahel-regionen i Afrika har kommit att hamna i centrum för regionala spänningar, internationella intressekonflikter och lokala uppror under de senaste åren, mest uppmärksammat genom de militärkupper som ägt rum i flera länder i regionen under 2020-talet. Varför ser säkerhetsutvecklingen ut som den gör?

Läs mer

Hemvärnet i omdaning

I dagens alltmer oförutsägbara säkerhetspolitiska klimat spelar Hemvärnet en avgörande roll i att upprätthålla och stärka Sveriges försvarsförmåga. Seminariet syftar till att diskutera Hemvärnets utveckling och framtida roll.

Läs mer