Tillbaka till föregående sida

Foto: Pixabay
Artiklar

Publicerat: 2020-08-21

Framtidens civila försvar – perspektiv från riksdagspartierna

Innan sommaren publicerade Folk och Försvar en artikelserie om framtidens försvar, där samtliga åtta riksdagspartier ger sina ståndpunkter i de pågående försvarsförhandlingarna. Förhandlingarna, som lades på is strax efter att artiklarna publicerats, ska leda fram till ett beslut om Sveriges försvar för de kommande fem åren. Det är därmed till stor del ett beslut om Sveriges militära försvar, men också ett beslut om den civila komponenten av totalförsvaret.

Det civila försvaret har inte uppmärksammats på samma sätt som det militära i den senaste tidens återuppbyggnad av totalförsvaret. Därför publicerar vi nu en ny artikelserie, denna gång med fokus just på det civila försvarets framtid och i ljuset av erfarenheterna från covid-19-pandemin. Det civila och det militära försvaret faller under olika departement och myndigheter, men i riksdagen sköts arbetet kring hela totalförsvaret av försvarsutskottet. Därmed så återkommer flera av artikelförfattarna från vårens artiklar.

Artiklarna länkas till nedan, och listan uppdateras allt eftersom fler artiklar publiceras.

 

Artiklarna:

Kristdemokraterna

Miljöpartiet de gröna

Vänsterpartiet

Sverigedemokraterna

Moderaterna

Liberalerna

Socialdemokraterna

Centerpartiet

Dela

Relaterat material