Innehåll

Säkerhetspolitik i skolan

Politiska beslut och makthavare står ofta i centrum på Rikskonferensen (#fofrk). Mindre känt är att Folk och Försvars största verksamhet bedrivs i gymnasieskolor runtom […]

Läs mer

Försvarspolitikens retorik och praktik

Intensiva debatter resulterade till slut i ett försvarspolitiskt inriktningsbeslut i relativ enighet mellan blocken under våren 2015. Många frågor kvarstår […]

Läs mer
Nedbrunnen skog

Frivilliga i krisberedskapen

En av de frågor som aktualiserades i samband med hanteringen av skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 var den om frivilligkrafternas […]

Läs mer

Olyckor och fjärilseffekter

Olyckorna kostar samhället 70 miljarder varje år, 3000 dör varje år i olyckor och över 100 000 skadas. Olyckorna i […]

Läs mer
Foto på skog taget ovanifrån med en väg i mitten

Planera för hållbar fred

Den säkerhetspolitiska debatten kretsar ofta kring detaljer: Försvarsmaktens rekrytering och materiel, försvarsbudgetens storlek eller turerna i anslutning till försvarsbesluten. Bakom allt […]

Läs mer