Tillbaka till föregående sida

Foto: Pixabay
Rikskonferensen

Publicerat: 2020-12-23

Programblock 4 under Rikskonferensen 2021: Framtiden för den europeiska säkerhetsordningen

Sveriges säkerhetspolitik är beroende av internationella samarbeten med andra länder och inom ramen för multilaterala samarbetsorganisationer. Denna säkerhetspolitiska doktrin, med internationella partnerskap i fokus, har under de senaste åren hamnat under prövning, inte minst när USA:s president dragits sig tillbaka på flera sätt från världspolitiken och där de europeiska länderna har haft olika syn på sin gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Vad kommer det innebära med en ny president i USA och vad innebär det för utvecklingen inom EU och NATO?  Hur ska Sverige fortsätta att vara en relevant säkerhetspolitisk aktör och samarbetspartner i framtiden? Under Rikskonferensens fjärde programblock kommer vi rikta blicken mot de förändringar som nu sker inom den europeiska säkerhetsordningen och hur det kan påverka svensk säkerhetspolitik.

Programblocket inleds med ett anförande på engelska av Edward Lucas, Senior Vice President Center for European Policy Analysis. Han kommer att tala om vad som är realistiska förväntningar på vad en ny president kan innebära för Europa och Sverige.

Det fjärde blocket fortsätter med ett ytterligare anförande på engelska där Etienne de Gonneville, Frankrikes ambassadör i Sverige, kommer att ge Frankrikes utrikes- och säkerhetspolitiska perspektiv om vad EU gemensamt kan göra för att ta ansvar för sin säkerhet och hur ett transatlantiskt försvarssamarbete kan se ut i framtiden.

Vi går vidare i programmet med ett fördjupande perspektiv om Sveriges partnerskap med USA. Veronika Wand-Danielsson, chef för Amerikaenheten på Utrikesdepartementet, kommer att tala om hur den svensk-amerikanska säkerhetspolitiska relationen ser ut idag och vad Sverige kan göra för att fortsätta vara en intressant och relevant partner för USA.

Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren, tar vid för att tala om EU som Sveriges viktigaste utrikespolitiska plattform. Hur påverkar EU:s interna motsättningar möjligheterna att agera gemensamt på den säkerhetspolitiska arenan och hur ser förutsättningarna ut för att EU ska kunna agera som en global aktör i framtiden?

Programblocket fortsätter sedan med ett anförande av Johannes Malminen, ställföreträdande avdelningschef för försvarsanalys vid FOI, som kommer lyfta hur väl anpassat Sverige är för den förändrade situationen i världspolitiken. Är Sverige kapabelt att hantera de nya hotbilder och intressen som dominerar i utrikes- och säkerhetspolitiken eller ligger Sverige efter?

Vi avrundar blocket med ett panelsamtal tillsammans med fyra ledamöter från riksdagens utrikesutskott. Hans Wallmark (M), Björn Söder (SD), Janine Alm-Ericsson (MP) och Kerstin Lundgren (C) kommer att lyfta sina partiers syn om vilka säkerhetspolitiska samarbeten Sverige borde prioritera och investera i under de kommande åren.

Rikskonferensens fjärde programblock kommer preliminärt att äga rum mellan tiden 14:14-15:40, måndagen den 11 januari. Se hela programmet för Rikskonferensen här.

Se Rikskonferensens fjärde block här.

Dela

Relaterat material